16.05.2024 r. wygrana z PEKAO

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 16 maja 2024 r. I C 2250/23 w prowadzonej przeze mnie sprawie ustalił, że umowa kredytu jest nieważna oraz zasądził całość dochodzonych wpłat.
 
Odsetki zasądzone zostały jednak od dnia złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia na rozprawie. W tym zakresie będziemy składać apelacje.
 
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej z Bankiem BPH S.A. w Krakowie (obecnie Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie)
 
 
Zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank został przez Sąd pominięty. Zarzutu potrącenia nie było.
Sprawę prowadził radca prawny Piotr Kopeć
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn