06.06.2024 r. Prawomocna nieważność umowy kredytu Raiffeisen Bank.

Prawomocna nieważność umowy kredytu Raiffeisen Bank.
 
Sąd Apelacyjny w Łodzi Wydział I Cywilny wyrokiem z 6 czerwca 2024 r. I ACa 3010/22 podtrzymał wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny 13 lipca 2022 r. ustalający nieważność umowy kredytu.
 
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A., którego następcą prawnym jest pozwany Raiffeisen Bank International AG.
 
W sprawie dochodzone było tylko roszczenie o ustalenie nieważności umowy w trybie art. 189 k.p.c. bez roszczenia o zapłatę.
 
Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadziła Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn